A.L.S.
  中文版
  English
   
     
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

历史

全英文教材从欧洲人发现美洲开始,重点讲述了1600-1900期间300年的历史。通过此书“唤起学生对历史的热爱,而不是死记大量轶事”,对学生把握全书的脉络与历史线索很有帮助。每章配有相应的练习题和谈论话题,全面提高学生的英文水平

 

   
  Copyright(c)2005-2008大连麦瑞克语言培训学校
  地址:中国辽宁省大连市中山区解放街9号万达大厦16层1-4
  电话:+86-411-82562697  15104065615
  技术支持: 大连风行传媒有限公司